Svet-Stranek.cz
Neregistrovaná stanice morčat zabývající se chovem magpií.
NCHS Z Grafitu

Genetika:Neregistrovaná stanice morčat zabývající se chovem magpií.

Genetika

Genetika morčat pro začátečníky

Barvu, či kresbu doporučuji při neznalosti vyhledat zadáním do Google-obrázky. 
Moc pěkná galerie je například tady: 


Barvy morčat jsou:

1) Černá, slate blue, lila, čokoládová, coffee, béžová
2) Červená, zlatá, oranžová, buff, šafránová, krémová, ice creamová a bílá

Jde o takzvanou 1) černou řadu a 2) červenou řadu.

Případná kresba (skvrny, melír, pálení) se skládá pouze z kombinace barev 1. a 2. řady.KAPITOLA I.
Genetika morčat pro začátečníky

Slouží k tomu, abychom dopředu věděli co nám vznikne za barvy mláďat, ještě před samotným nakrytím


Základních barev je šest (tzv. Černá řada):
černá, slate blue, lila, čokoládová, coffee a béžová.

S těmi budeme dále pracovat. Budeme z nich odvozovat všechna další zbarvení.

Zápis (genotyp) morčátka je z pěti párů různě velkých písmenek:
od
AA BB CC EE PP
až po
aa bb cc ee pp

Zapsat tak jde absolutně jakkoli šílená morčecí flekatá barva/kresba :-) 
Například "AA BB CC EE PP" je čistokrevný zlatý aguti, "aa bb cc ee pp" je albín. 

Každá barva má svůj přesně daný zápis. (I zverimexáčtí voříšci :-) ). Když se nám podaří rozluštit zápis našich zvířátek, můžeme s nimi pak pracovat na papíře a křížit je virtuálně předem. Budeme dopředu znát jaká mláďata se narodí a jaká bude pravděpodobnost například vzácnější barvy, či kresby.

Písmenka jsou po dvou, protože morčátko získalo jedno (náhodné) písmenko od otce a jedno (náhodné) od matky. (Nevíme které je které.)

Co ta jednotlivá písmenka znamenají?

Áčka nám říkají kresbu,
Béčko nám udává pigment
Céčko barvu naředí jako vodovky. (Čím menší céčko, tím světlejší barva, např okrový buff se zmenšením céček změní na světlý krém. Na to jsou tabulky.)
Éčka nám říkají jestli se pohybujeme v tzv. Černé nebo Červené řadě, či je-li morčátko strakaté z obou řad (černo-červené, čoko-oranž, lila-zlaté, atd... Ke každé barvě náleží právě jedna proti-barva.). 
Péčko udává barvu očí

Postupně ukážu jak se naučíte rozluštit vzoreček vašeho zvířátka.

Doleva píšeme dominantnější písmenko.
Představte si, že levé písmenko páru je panáček a písmenko vpravo jeho batůžek.
Příklad: "Aa" = panáček "A" nese batůžek "a".
Panáčka vždy vidíme (to je jak morčátko vypadá), ale co nese v batůžku nevidíme (to je skrytá vloha morčátka).
Panáček navíc nikdy neunese batůžek větší, než je on sám. Unese maximálně stejně velký, nebo menší.
Nevíme-li co má morčátko za vlohu zapíšeme prostě příslušné písmenko s pomlčkou"A-"

A= aguti (zajícově melírovaný chlup)
a= non aguti (chlup jednobarevný)

Aguti může nést vlohu pro non aguti "Aa", ale nikdy to nejde obráceně.
Říkáme tomu, že "A" je dominantní a "a" je recesivní.

(Co se stane, když budeme mít vzoreček opačný? "aA"? Písmenka jednoduše otočíme. Větší píšeme vždy vlevo!)

Tabulky pro určení genotypů jednotlivých barev, nebo naopak převedení barvy našeho morčátka do vzorečku...


Výpis dominance jednotlivých genů: 
(Některá "písmenka" vypadají zvláštně, tak to prostě je, jinak by se do řady nenacpaly. Říkáme jim indexová.)

A>at=ar>a
B>b
C>cd>cr>ca
E>ep>e
P>pr>p
-----------------
A= aguti
at= taník
ar= solid aguti
a= non aguti

B= pigment (černé uši)
b= bezpigment (hnědé, světlé nebo růžové uši)

C= ředění sytosti barvy, čím menší písmenko, tím světlejší barevný odstín (např. čokoládovou změníme na čoko sable, nebo červenou na krém). Céčko je nejtěžší na pochopení. (Někdy (zejména na "žlutých" barvách) jsou vidět obě céčka, jak "panáček", tak i "batůžek" současně. Není třeba se je učit, stačí si přečíst hotové zvíře v tabulce.

E= černá řada
ep= strakáč černo-červené řady
e= červená řada

P= tmavé oko
pr= rubínové oko
p= červené oko

-----------------------------
TABULKA BAREV:

(první odkaz)

Základní barvu samotnou dělají pouze písmenka "B" a "P".
Máme tedy šest kombinací (šest stran v tabulce):
B,P - černá
B,pr - slate blue
B,p - lila
b,P - čokoládová
b,pr - coffee
b,p - béžová

Tyto barvy jsou tzv. v černé řadě. Černou řadu označujeme genem s názvem "E".
Chceme-li je přepnout do červené řady, změníme velké E na malé e.
Z černé se tak stává červená, ze slate blue zlatá, z čokolády oranžová,.....

Konkrétně to jsou barvy "e":
B,P - červená tmavooká
B,pr - zlatá pigmentová s ohnivým okem
B,p - zlatá pigmentová s červeným okem
b,P - oranžová tmavooká
b,pr - oranžovězlatá nepigmentová s ohnivým okem
b,p - zlatá nepigmentová červenooká

Některé jsou standardní, některé ne.

KAŽDÁ z těchto dvanácti barev jde pomocí céček dále zesvětlovat.
Čím menší céčka bude zvíře mít, tím světlejší jeho odstín bude.
Krásně je to vidět například na červené barvě.
Červená barva má na céčkách "CC".
cdcd už bude okrový buff,
cdcr tmavý krém,
cdca světlý krém,
crcr bílé pigmentové...

Budeme-li pomocí céček zesvětlovat zlatou nepigmentovou "CC" dostaneme:
cdcd šafrán
cdcr tmavý ice cream
cdca světlý ice cream
crcr bílé nepigmentové...

Barev samotných tedy máme 12 * tolik, kolik je kombinací céček (vidět jsou na zvířeti totiž obě jeho céčka).

A existují i strakáči "ep" těchto párových "E/e" barev. Jiné kombinace nejsou geneticky možné.
Pro každou barvu existuje právě vždy jedna proti-barva.
Neexistuje třeba lila-červená, nebo černo-čokoládová....

Existuje pouze například:
černo-červená
světlejší černo-pigmentový buff 
ještě světlejší černo-pigmentový krém
ještě světlejší černo-pigmentové bílé (Magpie)

-----------------------------
Základních šest barev černé řady, celé vzorečky včetně případné kresby:

(Pomlčky píšeme tam kde dominanci písmenek neznáme. "A-"= nevíme co si velký panáček "A" nese v batůžku "-". 
Malý panáček "a" už nic jiného, než "a" nést nemůže, nic většího neunese a menší písmenko neexistuje. ="aa") 

aa B- C- E- P- černá
aa B- C- E- pr- slate blue
aa B- C- E- pp lila
aa bb C- E- P- čokoládová
aa bb C- E- pr- coffee
aa bb C- E- pp béžová
------------------------------
Ke každé z těchto základních barev Černé řady náleží konkrétní barva v řadě Červené.
Například k černé-červená, k čokoládové-oranžová, k lile-zlatá, atd...
Na to jsou tabulky, to si není třeba pamatovat.

Barvu černé řady snadno přepneme na červenou výměnou velkého Éčka za malé... příklad:
Černé morče aa BB CC EE PP ----změníme na červené----> aa BB CC ee PP 
-----------------------------
Když známe genotypy svých zvířat můžeme je pak křížit virtuálně na papíře a předem víme co nám může vzniknout.
Genotyp se skládá z dílků jako skládačka.

Křížení probíhá tak, že mládě si od každého rodiče vezme náhodně po jedné alele z páru.
Např:
Otec má AA BB CC EE PP (čistokrevný zlatý aguti)
Matka má aa bb caca ee pp (čistokrevná bílá červenooká)
(čistokrevná znamená, že obě písmenka v páru jsou stejná, vlohy se neliší od viděného)

Mládě si náhodně vylosuje od každého rodiče po jednom a dostává "A B C E P" a "a b ca e p"...
Písmenka seskládáme v páru od větších po menší...
Vzniká "Aa Bb Cca Ee Pp" (připomínám, že panáčky vidíme, obsah batůžků nikoli)... A narodilo se nám zlaté aguti s mnoha namíchanými vlohami.

Schválně si za domácí úkol zkuste vzít takovéto dva sourozence a skřížit je.
Aa Bb Cca Ee Pp x Aa Bb Cca Ee Pp

Co nám vznikne? (Ano, je to hooodně vzorečků, možností a kombinací. Taky jsou to pěkní voříšci. :o) )
A dále to můžete (teoreticky) zkusit i s otcem a s matkou....
Hrajte si.  
-----------------------------------
BÍLÁ
Úplně samostaná kapitola je bílá barva. Máme jí několik druhů.

Běžná bílá "s-ková" (ta se prostě rozstříkne k další barvě, ať je tam co chce). (Panáčka u ní výjimečně vidíme i s batůžkem.) Hodně bílé je "ss", málo bílé je "Ss", dominantní je divoké přírodní zvíře bez bílé "SS").

Například zlaté aguti s bílou zapíšeme takto:
A- B- C- E- P- Ss

Magpijácká bílá tvořená barvu ředícím genem "cr" (už i tmavé oko stahuje na rubínovou).
Například černou magpii zapíšeme takto:
aa B- crcr ep- P-

Himalájská bílá tvořená barvu superředícím genem "ca" (už i tmavé oko stahuje na bezpigmentovou červenou).
Například čokoládového himalájce zapíšeme takto:
aa bb caca E- P-

Šiml/Dalmatin tvořený genem navíc - "Rn".
Například červeného šimla zapíšeme takto:
-- B- C- ee P- Rnrn
---------------

POZOR !!! Nesmíme křížit:
 
šiml x šiml, šiml x dalmatin, dalmatin x dalmatin, magpie x šiml, magpie x dalmatin.
A šiml ani dalmatin by neměl přijít ani do zvířat s bílými skvrnami!!!!!!!!!!!!!
Taková křížení vedou dříve, či později v chovu k mrtvým mláďatům. Šiml a dalmatin nesou letální gen "Rn", který v bílém zvířeti nepoznáme a zdvojí-li se od obou rodičů "RnRn", mláďata se rodí mrtvá a riskujeme i samici. 
Dále nesmíme křížit lesklou formu spolu tzv. "satén x satén"!!!.

----------------
Příklady barev morčat a jejich zápisů:
aa bb C- E- P- ss (čokoládovo-bílé morče)
aa B- C- ep- P- Ss (černo-červeno-bílá trikolora)
aa B- C- E- pp SS (lila)
A- B- C- E- P- SS (černo/červený melírový chlup, tzv. zlatý aguti)
A- B- cr- E- P- Ss (černo/bílý melírový chlup, tzv. stříbrný aguti, s bílou navíc)
-- bb C- ee pp SS (zlaté)

aa B- cr- ep- P- (černo-bílá "Magpie")
aa B- C- ep- P- (černo-červené "Želvovinové")
aa B- cd- ep- P- (černo-krémový "Harlekýn")
aa B- caca E- P- (černý himalájec, (černé morče vyředěné "ca"-čkem na tak světlou, že už vypadá krom nosíku jako bílé s červenýma očima)

aa B- C- ee P- Rn (červený šiml)
(šiml Rnrn x bílá = průšvih! Šimla v něm nepoznáme. A v dalších generacích "RnRn=smrt!"
Morčátko bez šiml genu zapíšeme "rnrn".
---------------------------------------

Další zajímavostí je, že na červené řadě neuvidíme kresby aguti, ani tan.
Je to proto, že na chlupu nenajdeme žádnou černou. Není barva, která by kresbu vybarvila.
Pruhovaný aguti chlup zůstává červeno-červený.
Červené morčátko může být aguti, nebo taník, ale my to nepoznáme.
Dozvíme se to až na mláďatech, která budou nějakou tu černou/čoko/lila/slate blue/coffe/béžovou "E" obsahovat. 
----------------------------------------

Céčka dělají sytost barvy.
Nějaká céčka má samozřejmě každá barva morčátka.
Céčko barvu morčátka naředí, zhruba jako vodovky.
Dominance genu C je:
C>cd>cr>ca
A každé morčátko má, stejně jako ostatní písmenka dvě.
(Například "crca").

My si různá céčka uvedeme na příkladu červeného morčátka:

"C-" je sytá, například tedy červená tmavooká,
"cdcd" nám udělá buff (zde trošku vidíme panáčkovi do batůžku  Céčka jsou v tomhle trošku záludná),
"cdcr" je krémová,
"cdca" je ice cream,
"crcr" je už tak světlá, že morčátko vidíme jako bílé tmavooké,
"crca" vnímáme jako bílé a trošku už sebou bere i oko, máme rubínoočko, i když geneticky je tmavooké "P",
"caca" už je sněhobílé morčátko s červenýma očima bez pigmentu. A je už úplně jedno jakou barvu má na alele oka "P".
----------------------------------------
A kdo se prokousal až sem má domácí úkol....  

Skřiž morčátko 
čokoládové:
aa bb CC EE PP
s červeným:
aa BB CC ee PP
co dostaneme???

Tabulka k přečtení barvy ke stáhnutí zde:KAPITOLA II.
Genetika - pokračujeme

Vrátíme se k alelám A.
Připomeneme si, že alely A mají dominanci:
A>at=ar>a

A= aguti
at= tan/lux/fox
ar= solid aguti
a= non aguti

Co se stane, když morčátko podědí současně alely "at" a "ar", které jsou stejně dominantní?
"atar" bude vypadat jako klasické aguti "A" jen s užším břišním pruhem.
Geneticky je to však solid aguti tan.
Je to nežádoucí spojení, ale v chovu se nám takové mládě může objevit a my o tom chceme vědět. :)

--------------------------------------------
Jak víme morčátko má od každé alely dvě, tedy:
AA BB CC EE PP

Na morčátku vidíme pouze:
A- B- C- E- P-
Tedy tzv. fenotyp (viděné).
To co si morčátko nese na místě neznámých pomlček je nesená vloha.
Celému zápisu říkáme genotyp.

Jak rozeznáme morčátko
AA BB CC EE PP od morčátka Aa Bb Cca Ee Pp ???
Nijak, pouze podle barev mláďat a příbuzných zvířat.
(Např. narodí-li se tmavookému recesivní červenooké.)
Proto pracujeme s rodokmenem a se všemi příbuznými zvířaty, která jsme schopni dohledat.
(Samotný rodokmen je málo. Protože co mi pomůže, že všichni předci v rodokmenu jsou černí, když nevím, že 90% jejich mláďat bylo strakatých...)

Není ale pravda, že bychom druhou párovou alelu okem nepoznali u všech písmen.
Krásná výjimka je alela C, která způsobuje ředění odstínu barvy.
Vybereme si barvu, se kterou chceme pracovat, například červenou. U ní budeme postupně měnit alely C...
Dá se říct, že čím menší alely C nese, tím žlutější až bělejší odstín z původní červené dostáváme. (Tím nakousáváme i tan/lux/fox a jejich červené,žlué,bílé kroužky okolo očí.)
C>cd>cr>ca

CC= červená
Ccd, Ccr, Cca= méně kvalitní červená
cdcd= buff
cdcr= krém
cdca= ice krém
crcr= bílé tmavooké
crca= bílé rubínooké
caca=  bílé červenooké

(at- B- CC E- P- černý tan (červené znaky))
(at- B- cdcr E- P- černý lux (krémové znaky))
(at- B- crcr E- P- černý fox (bílé znaky))

(aa B- CC ep- P- černo-červené)
(aa B- cdcd ep- P- černá sable-buff)
(aa B- cdcr ep- P- černá sable-krém)
(aa B- crcr ep- P- černá sable-bílá, nebo-li Magpie)

(Vzorečky se nesnažte zapamatovat, snažte se je pochopit. Všímejte si co se změnilo.)

U černé toto ředění malými céčky poznáváme okem hůře.
Černá, která má v zápisu cokoli jiného, než velké "C" označujeme černá sable, nebo černá diluted. Tedy černá ředěná.

Přičemž je zajímavé, že morčátko černé řady (černé, slate blue, lila, čoko, coffee, béžové) mající na druhé alele "-ca" je vždy nahnědlé!
Tedy třeba stříbrná aguti "crcr" versus "crca" nežádoucí stříbrná nahnědlá.

U barev cíleně ředěných, tedy např u stříbrného aguti "crcr" nebo u magpie "crcr" (magpiáckou bílou vyrábí právě gen "crcr") se zaběhlo označení sable až u zvířat ředěných více, než požadujeme.
O aguti stříbrných jejichž černá je krásná sytá neříkáme, že jsou sable. Zrovna tak u magpií, které sable ze své podstaty prostě jsou. Magpiím se říká sable, až získají-li "crca", což je nežádoucí zesvětlení.

Zvířatům nesoucím na druhé alele "-ca" se také říká označením "ice". Například béžová ice, lila ice, ice krém...

"ca" je již tak světlý gen, že sebou stahuje nejen barvu srsti, ale i barvu jinak tmavého oka.
Morče s tmavým okem "P" vlastnící jednu alelu "ca" bude mít oko na pohled již rubínové.
Morče s geneticky rubínovým okem "pr" vlastnící jednu alelu "ca" bude mít oko fenotypově (na pohled) velmi červené.
A kombinace geneticky červeného oka "p" spolu s barvu ředící alelou "ca" dává velmi jasné svítivě červené korálky.
A nakonec uvedu himalájce, který má geneticky černé oko "P", ale k tomu obě céčkové alely ředěné na maximální "caca". Himalájec má na pohled očka červeně zářivá, přestože geneticky má oči černé a tyto černé oči je schopen předat mláďatům.

U bílých červenookých morčátek tedy bez znalosti rodokmenu nemůžeme říct, zda je morčátko červenooké, protože má "p", tedy gen pro červené oči, či geny ředění celkové barvy "ca".

Černá magpie, stejně jako třeba stříbrné aguti je morčátko vlastně černo-červené, kde červená už je malými céčky "crcr" vyředěná natolik až ji vnímáme jako bílou. Není to tedy "obyčejná bílá".
(Obyčejná bílá se značí s-ky. SS-žádná bílá, Ss-trochu bílé, ss - hodně bílé. S-ka se nenesou jako skrytá vloha, vždy jsou obě vidět!)
příklad černo-červeno-bílé: aa B- C- ep- P- Ss. 

Při maximálním zesvětlení černé řady:
aa BB caca EE PP (černá srst, tmavý pigment, ale maximální ředění)
dostáváme opticky morčátko bílé již jen s černým nosem a tlapkami a máme himalájskou kresbu. :)
---------------------------------------------
A domácí úkol, po těchto dvou lekcích byste měli být schopni zapsat vzoreček pro čokoládového foxe, lila taníka, či slate blue luxe..... ;)
---------------------------------------------
Ukázka co udělá s černým morčátkem ředění alelami "crca", připomínám, že "cr" a "ca" je ředění barvy a "ca" způsobuje navíc i nahnědnutí srsti!!! Na vině není čokoládový gen "b", ten toto morčátko nemá. Má kvalitní syté černé "B".

B- crca (černá sable "Kuní"), zde navíc kresba fox - bílé okruží
Níže pro porovnání dvě fotky čokoládových ředěných.
bb crcr ("čokoládováMagpie")
bb crca ("čokoládová sable Magpie")KAPITOLA III.
Genetika v praxi. Kdyžtak se ptejte. Máme tu na dotazy fórum. ;)

Nyní se pokusíme zapsat naše zvířátka.
Pro začátek připomenu:
---------------------------------------------
AA BB CC EE PP
(vždy v tomto pořadí)
-----------------
A>at=ar>a
B>b
C>cd>cr>ca
E>ep>e
P>pr>p
-----------------
A= aguti
at= taník
ar= solid aguti
a= non aguti

B= pigment (tmavé uši)
b= bezpigment (světlé nebo růžové uši)

C= ředění, čím menší, tím světlejší barevný odstín (např. čokoládovou změní na čoko sable, nebo červenou na krém)

E= černá řada
ep= strakáč černo-červené řady
e= červená řada

P= tmavé oko
pr= rubínové oko
p= červené oko
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
Doporučuji začít s alelami "A", "B" a "E". Na zbylých klidně nechte zatím pomlčky.
---------------------------
PRAXE
Například máme morčátko černo-červené, řekněme Matyldu. :)

Takže áčka.... Matylda není aguti, není ani taník, není ani solid aguti, je non aguti (nemá žádnou kresbu ani melír, jen fleky). Zapíšeme tedy malé "a".
Zároveň víme, že druhá alela na áčkách nemůže být větší. (Panáček neunese větší batůžek než je on sám.)
Náš vzoreček tedy nyní vypadá takto:
"aa -- -- -- --"

Dále zapíšeme béčka.
Vidíme, že Matylda má černé uši. Má tmavý pigment. Má tedy velké "B". (Co nese na skryté alele "v batůžku" netušíme.)
Dostáváme:
"aa B- -- -- --"

Nyní zkusíme éčka.
Naše morčátko je černo-červené. Není pouze černé, ani pouze červené. Je strakaté z obou řad. Zapíšeme tedy mezityp "ep". Co nese na druhé alele nevíme. Může tam být také "ep", nebo ještě menší "e".
A jsme na:
"aa B- -- ep- --"

Zde skončete nyní s Vašimi morčátky. Alely "c" a "p" umí klamat. 

Nicméně my víme, že červená barva není sama o sobě ředěná céčky (byla by už buff,či krém), takže první "C" můžeme zapsat velké.
A máme:
"aa B- C- ep- --"

A rovnou se vrhneme i na oči "P". U tmavookých můžeme s klidem zapsat velké "P". (Rubínové a červené mohou vlivem ředící "c" alely někdy klamat.)
Naše morčátko je:
"aa B- C- ep- P-"

Toto si zapíšeme k Matyldě natrvalo a můžeme s tím pracovat, až budeme plánovat mláďata.

Nicméně my budeme pokračovat ještě dále. :)

Řekněme, že nám tato černo-červená Matylda dala červené miminko.
Červené miminko má "ee". To najdeme v tabulkách.

Dále víme, že mládě si muselo vyzobnout jednu alelu od otce a jednu od matky (náhodnou). Víme tedy, že otec i matka mají každý minimálně jedno malé "e".
Toto malé "e" si doplníme do naší Matyldy...
"aa B- C- epe P-".

A budeme pokračovat dále...
Řekněme, že se Matyldě narodilo miminko s růžovýma ušima.
Růžové uši dělají malá "bb". To víme. Jako vždy jedno od otce a jedno od matky, takže doplňujeme na....
"aa Bb C- epe P-". 

Vzoreček nemusíme mít celý, abychom s ním dále mohli pracovat.

Nicméně samičku si doplníme, aby se nám s ní lépe pracovalo.
Proto se nyní Matyldě narodil ještě buffík (o buffících z tabulek vyčteme, že mají na céčkových alelách vždy "cdcd").
A dále Matyldě přisoudíme miminko červenookou lilu. Lila aby mohla být lilou má vždy malé "pp".

MATYLDA: "aa Bb Ccd epe Pp"
------------------------------------------
Zkuste teď zapsat Vaše morčátko.
Tedy alespoň to co na něm zcela zjevně vidíte. ;)
Můžete mi je napsat na fórum.KAPITOLA IV.
A nyní se již pokusíme křížit páry (chovné skupiny) morčat.

Nyní už známe vzoreček našeho morčátka (nebo alespoň jeho část).
Například aa bb CC Ee pp.

------------------------------------------
Připomínám dominanci jednotlivých alel:

A>at=ar>a
B>b
C>cd>cr>ca
E>ep>e
P>pr>p

------------------------------------------------------
Nyní budeme potřebovat k ruce tabulky.

Najděte Váš zapsaný vzoreček. (Nebo alespoň levá písmenka v páru.)
Přečtěte si o jakou jde barvu.

Opakuji, že:
a- B- C- E- p- je to co vidíme a
-a -b -C -e -p jsou nesené skryté vlohy morčátka.

Křížení se provádí podle tzv. Mendelova čtverce.
Porovnává se vždy jedno písmenko. Například "Aa"x"aa":
Matka "1,2" x otec "3,4" =
vzniknou kombinace "1 3", "1 4", "2 3", "2 4".

Tedy "Aa" x "Aa" = "AA", "Aa", "aA", "aa".
("aA" --- písmenka otočíme na "Aa")

-------------------------------------------------
Každé morčátko má od každého písmene dvě. Tedy pár alel. Například "Aa". 
Velikost písmen se zapíše podle toho jak morčátko vypadá a co nese.
Kupříkladu áčka dělají kresbu.

AA = čistokrevné aguti
Aa = aguti s non aguti vlohou
aa = non aguti (obyčejné, nemá melír)

Při křížení dvou morčat vezmeme nejdříve áčka a porovnáme oba partnery všemi kombinacemi mezi sebou.

Například naše samice má "Aa" (aguti s non aguti vlohou),
samec má taky "Aa".
"Aa" x "Aa" =
Mládě si vyzobne náhodné písmenko z páru od matky a náhodné od otce.
Dostane jednu z kombinací: AA, Aa, aA, aa.

Větší písmenko zapíšeme vždy vlevo!!!
Takže ještě jednou a správně přepíšeme na: AA, Aa, Aa, aa.
Teoreticky toto jsou čtyři mláďata, která se nám mohou narodit.

Z toho vidíme, že 50% mláďat bude "Aa", ale šanci máme i na 25% čistokrevných zvířat "AA", a 25% "aa".

Ze dvou aguti "Aa" se nám tak například narodilo neagutí mládě "aa".
--------------------------------------------
Stejně budeme postupovat u všech ostatních párů písmen.
Nesmí Vás překvapit pokud kombinací bude velmi mnoho.
To je genetika a ta je prostě velmi pestrá. To je na našem koníčku tak krásné. :)
Málokdy se dostaneme k čistokrevným zvířatům, které dávají pouze svoje barevné kopie. 
-------------------------------------------
Křížení celých vzorců. Příklad:

Matka: aa Bb CC Ee PP (na pohled černá)
Otec:   aa bb Ccr epep Pp (na pohled čoko-oranžový)

Prokřížíme u rodičů v rámci páru vše se vším.... (vždy jedno písmenko od matky a jedno od otce!)

Tedy: aa x aa, Bb x bb, CC x Ccr, Ee x Eep, PP x Pp.

Vzniknou nám možnosti:
aa Bb CC Eep PP/p
aa bb CC Eep PP/p
aa Bb Ccr Eep PP/p
aa bb Ccr Eep PP/p
aa Bb CC epe PP/p
aa bb CC epe PP/p
aa Bb Ccr epe PP/p
aa bb Ccr epe PP/p

(Větší písmenko v páru zapíšeme vždy vlevo!)

Přečteme levá písmenka v páru. Ta vyhledáme v tabulkách. (Pravá písmenka, tedy skryté vlohy nás nyní nezajímají. Nevidíme je.) A z rodičů černá x čoko-oranžový dostáváme mláďata:

černé
čokoládové
černé
čokoládové
černo-červené
čoko-oranžové
černo-červené
čoko-oranžové

a to právě v tomto poměru

Tedy měli-li bychom osm mláďat měla by teoreticky